Aurangabad
Abhijeet Dharmadhikari : 098228 98690
Vaishali Bedve : 098220 75844
Arun Phoke : 097668 30307


Chennai
G. Rathinavelu : 094440 11989


Delhi
Adarsh Dhavan : 093502 45008


Hyderabad
G. Leela : 83338 01001


Kochi (Ernakulam)
Achuthan V : 093888 46260


Latur
Vijay Dabadgaokar : 098901 00984
Prashant Deshpande : 098502 33777


Mumbai
Sudhir Rao : 098692 01258, 093251 01258
N.V. Khot : 098210 87115
Anil Shinde : 093222 35784
Deepak Karanjikar : 098815 46578


Nagpur
Atul Deshmukh : 093731 06435


Nashik
Atul Malani : 098227 53212
Satish Gaidhani : 098814 04275


Punalur Kollam (Quilon)
B. Sudheer Kumar : 093870 22080


Pune
Ashish Avachat: 8308207800
Amod Phalke : 098811 51161
Ashutosh Phalke : 098220 58051
Bhushan Patil : 098500 00313
Amol J. Phalke : 098505 72580
Yamaji Malkar : 094037 67677


Sangli
Shri. Ashokrao Tulpule : 98605 80147
Archana Mulye : 09881667158


Osmanabad
Ashish Modani : 093719 30422Send us a message at arthakranti.ad@gmail.com